Medlemskap i Motiv8's beviljas av styrelsen.

 

För att bli medlem i Motiv8's måste du uppfylla vissa krav:

 

*Medlem måste ha genomgått fullständig utbildning på programmet A2 eller på annat sätt visat sig behärska detta program.

 

OBS! Fr.o.m 2017 gäller nya medlemsavgifter

Medlemsavgiften är 100 kr per år för vuxen. Gratis för ungdom t.o.m. 20 år.

200 kr för moderklubbsmedlemmar.

 

Medlemskap löper per kalenderår. Om inträde sker under sista kvartalet gäller medlemsavgiften även nästföljande år.

 

Medlemsavgiften betalas till Motiv8's plusgirokonto 85 56 69-8.

 

Om du vill bli medlem, fyll i denna medlemsansökan och skicka/maila/lämna till klubbens sekreterare:

Annika Myhrberg

Havregatan 8

118 59 STOCKHOLM