OM MOTIV8'S

Motiv8´s grundades 1986. Syftet var att under en gemensam organisation ordna danser på programmen Advanced och sedermera Challenge.

 

Tanken var att klubben skulle vara mer eller mindre rikstäckande. Då Stockholm tillhör landets danstätaste område har klubben sitt säte där.

 

Eftersom det inte är en vanlig klubb har den lite annorlunda regler. För att bli medlem ska du kunna dansa på programmet Advanced.

Tidigare behövde man även ha en annan moderklubb men årsmötet 2015 beslutade att det inte längre behövs.

 

Se de fullständiga stadgarna här.

 

1990 började vi ordna våra festivaler, tredagarsdanser i början av februari och oktober. De lades vid dessa tidpunkter för att inte krocka med danser på samma nivåer.

 

Till dessa festivaler har i de flesta fall callers från högnivå Conventions i USA engagerats.

 

Styrelsen har hittills föreslagit och bokat callers till festivalerna.

 

Finns önskemål om andra callers ska dessa kunna calla åtminstone på C3-nivå.

Hör i så fall av er till styrelsen.


BLI MEDLEM

Medlemskap i Motiv8's beviljas av styrelsen.


För att bli medlem i Motiv8's måste du uppfylla vissa krav:


*Medlem måste ha genomgått fullständig utbildning på programmet A2 eller på annat sätt visat sig behärska detta program.


Aktuell medlemsavgift 2019:

Medlemsavgiften är 100 kr per år för vuxen. Gratis för ungdom t.o.m. 20 år.

200 kr för moderklubbsmedlemmar.


Medlemskap löper per kalenderår. Om inträde sker under sista kvartalet gäller medlemsavgiften även nästföljande år.


Medlemsavgiften betalas till Motiv8's plusgirokonto 85 56 69-8.


Om du vill bli medlem, fyll i denna medlemsansökan och skicka/maila/lämna till klubbens sekreterare:

Annika Myhrberg

Havregatan 8

118 59  STOCKHOLM