Motiv8´s grundades 1986. Syftet var att under en gemensam organisation ordna danser på programmen Advanced och sedermera Challenge.

Tanken var att klubben skulle vara mer eller mindre rikstäckande. Då Stockholm tillhör landets danstätaste område har klubben sitt säte där.

Eftersom det inte är en vanlig klubb har den lite annorlunda regler. För att bli medlem ska du kunna dansa på programmet Advanced.

Tidigare behövde man även ha en annan moderklubb men årsmötet 2015 beslutade att det inte längre behövs.

Se de fullständiga stadgarna här.

1990 började vi ordna våra festivaler, tredagarsdanser i början av februari och oktober. De lades vid dessa tidpunkter för att inte krocka med danser på samma nivåer.

Till dessa festivaler har i de flesta fall callers från högnivå Conventions i USA engagerats.

Styrelsen har hittills föreslagit och bokat callers till festivalerna.

Finns önskemål om andra callers ska dessa kunna calla åtminstone på C3-nivå.

Hör i så fall av er till styrelsen.