Funktion

Namn/Mail

Moderklubb

Ordförande

Trygve Botnen


Vice Ordförande

Motiv8's

Kassör

Motiv8's

Sekreterare och webmaster

Ericsson SD

Ledamot

Lasse Jägdahl

Crazy Flutters

Ledamot

Ericsson SD

Ledamot

Ericsson SD
Revisor

Wulf Schroeder

Ericsson SD

Revisorssuppleant

Björn Eskilsson

Västerås SDC

Valberedning

Margareta ÖstllindJohn-Olof Karlsson


Serveringsansvarig

Monica Taleryd

Satellite SD